talvi > texts > Supregler.en

Supregler

While hunting for drinking songs I found this convenient compendium. I thought the opening paragraphs funny enough to stick up on a wall, so I typeset them in LaTeX. Here are the results in LaTeX source, dvi, and PostScript. I reproduce the original text below, translated back to HTML using Hevea.

Supregler

Varje man som vill föra en regelmässig diet i mat och dryck tager sig följande styrketårar. Förutsatt att man icke svultit eller törstat den föregående dagen besväras man dagligen av slem i halsen eller s.k. tuppar varför man börja efter uppvaknandet med »tuppsupen». Den kan tagas på sängen. En stund därefter och sedan man tagit en liten motion följer den uppfriskande »bäsken». Vidare en klar för att borttaga bäskens eftersmak. Nu dricker man sitt kaffe varefter kaffesupen ej förgätes. Vid frukosten tages aptitsupen, fisksupen och halvan. Nu inträder arbetstiden varunder blott fyllehundar supa. När middagen är serverad tages aptitsupen och innan man skiljer sig från middagsbordet, »klacken». Därefter under måltiden supen på fisken, halvan och tersen. På eftermiddagen sedan man tagit sin middagstupplur drickes kaffe varefter kaffesupen ej försummas. Den som ej dricker kaffe är berättigad att istället för kaffe taga sig en klar. Därefter följa sexan som näst efter aptitsupen är den angelägnaste. Nu ha vi tedags, men en sann patriot dricker inte denna dryck, som gör magen »kvalmig», utan då man sätter sig till spelbordet, tar man sig istället en spelsup, därefter drickes toddy och mellan varje sådan är man berättigad till mellanbindare och äro glasen ej allt för stora drickes tre toddar och följdaktligen tages också två mellanbindare. Vid kvällsmåltiden de tre ordinarie måltidssuparna och då man stiger i sängen bör man ej glömma loppsupen och härmed är dagen till ända.

Dessa 21 supar och 3 toddar äro en måttlig mans dagliga diet. Likväl kan den vid träget och tröttande arbete förstärkas. Man uppfriskar sig då med styrkesupen. Vad därutöver är kan möjligen urarta till rummel och bör därför undvikas. I ovanstående äro emellertid ej inberäknade kyrksupen, tankeställaren, handelssupen och släpsupen.
De sjutton suparnas intagande
 1. Helan — Intages skyndsamt, AHH!
 2. Halvan — Intages frejdigt.
 3. Tersen — Intages glatt.
 4. Kvarten — Intages gärna.
 5. Kvinten — Intages hellre.
 6. Rivan — Intages också.
 7. Septen — Intages av bara farten.
 8. Rafflan — Halkar ner (i mån av förmåga hos damerna.)
 9. Rännan — Går väl an!
 10. Smuttan — NÅJA!
 11. Smuttans ungar — Det gick ju igår.
 12. Femton droppar — Det skall gå!
 13. Lilla Manasse — Intages flängande.
 14. Lilla Manasses bror — Intages krängande.
 15. Kreaturens uppståndelse — Intages hängande.
 16. Absolut sista supen — Intages knästående.
 17. Den bleka dödens dryck — Sköljes ned med pilsner.

Last modified 2004-06-26 04:36 BST